Definicja SIDS
Bezdech niemowląt
Przyczyny SIDS
Wyniki wybranych badań na świecie
Anamnestyczne czynniki zwiększające zagrożenie SIDS
Profilaktyka
 

PRZYCZYNY SIDS

Żadna z wielu hipotez dotyczących przyczyny SIDS nie znalazła jak dotąd potwierdzenia. Przypuszczalnie SIDS jest niejednolitym zespołem o różnych przyczynach, które pozostają nieznane dla współczesnej medycyny.

Do najważniejszych teorii tłumaczących nagłą śmierć niemowląt zwykło zaliczać się:

  • teorię o nieprawidłowej regulacji nerwowej w czasie snu, według której na skutek nieprawidłowej struktury snu dochodzi u niemowląt do bezdechu
  • teorię o nieprawidłowościach w mięśniu serca i jego układzie przewodzącym, prowadzących do śmiertelnych zaburzeń rytmu serca
  • teorię o dotychczas niezidentyfikowanych zaburzeniach strukturalnych i czynnościowych w samym mózgu
  • teorię o nieprawidłowościach w układzie oddechowym prowadzących do nagłego niedotlenienia
  • teorię o nadmiernym wydzielaniu w centralnym układzie nerwowym substancji przekaźnikowych, tzw. endorfin, które ze względu na podobieństwo w działaniu do morfiny, doprowadzają do śmiertelnego zatrucia
BG BHU Wrocław ul.Tarnogajska 5/9, tel. (+48)71/336-05-22, kom. 0602-37-27-29, e-mail: biuro@babysense.pl
 
BabyAir - inhalator dla dzieci

Najefektywniejszy system inhalacji bez maseczki, w czasie snu, w zabawie...

dowiedz się więcej »