Definicja SIDS
Bezdech niemowląt
Przyczyny SIDS
Wyniki wybranych badań na świecie
Anamnestyczne czynniki zwiększające zagrożenie SIDS
Profilaktyka
 

ANAMNESTYCZNE CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE ZAGROŻENIE SIDS (wg SCHOLLE -1995)

Czynniki ze strony matki:

 • więcej niż 3 ciąże w krótkich odstępach czasu,
 • młody wiek matki mniej niż 19 lat
 • kilkukrotne poronienia sztuczne lub naturalne
 • powikłania w czasie ciąży ( EPH - gestoza, infekcje dróg moczowych, niedotlenienie, niskie RR)
 • uzależnienie od narkotyków, alkoholu, nikotyny
 • niestabilność rodzinna

Czynniki ze strony dziecka:

 • poród przed 37 tygodniem lub po 41 tygodniu ciąży
 • masa urodzeniowa poniżej 2500 g
 • punktacja Apgar po 5 minutach poniżej 6 pkt.
 • poród zabiegowy ze wskazań dziecka
 • przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego
 • zespół zaburzeń oddychania po urodzeniu
 • pobyt noworodka w OIOM
 • dziecko drugie i następne z porodów mnogich
 • napady bezdechu i sinicy w wywiadzie
 • rodzeństwo ofiar SIDS i zespołu Rey`a
 • częste infekcje dróg oddechowych w okresie niemowlęcym

Mimo istnienia grup podwyższonego ryzyka, zarówno ze strony dziecka, jak i matki, nie możemy zapominać, że SIDS dotyka dzieci uznane przez medycynę za całkowicie zdrowe i może przydarzyć się w każdej rodzinie.

Wśród wyróżnionych przez naukowców czynników ryzyka są też takie, przed którymi możemy dziecko uchronić. Do takich należą:

 • pozycja dziecka podczas snu (pozycjami zwiększającymi ryzyko jest ułożenie na brzuszku i na boku)
 • bierne palenie tytoniu przez dziecko
 • dzielenie łóżka z rodzicami
 • przegrzewanie (większość zanotowanych przypadków nagłej śmierci miała miejsce jesienią i zimą podczas okresu grzewczego)
 • zbyt miękki materac, używanie poduszki, tasiemki wokół szyi dziecka
 • nieregularny rytm życia dziecka

EPIDEMIOLOGIA

Polska 0,7 - 1,0 % żywo urodzonych
Rasa biała 2 - 3 % żywo urodzonych
Rasa żółta 0,3 - 0,5 % żywo urodzonych

NAJWYŻSZE WSPÓŁCZYNNIKI ZGONÓW:

Nowa Zelandia 6,8 %
Australia 5,9 %

Profilaktyka SIDS powinna koncentrować się przede wszystkim na przeciwdziałaniu czynnikom, na które mamy wpływ, czyli na właściwej pielęgnacji niemowlęcia.

BG BHU Wrocław ul.Tarnogajska 5/9, tel. (+48)71/336-05-22, kom. 0602-37-27-29, e-mail: biuro@babysense.pl
BabyAir - inhalator dla dzieci

Najefektywniejszy system inhalacji bez maseczki, w czasie snu, w zabawie...

dowiedz się więcej »