Charakterystyka
Opis techniczny
Atesty, certyfikaty
Gwarancja - serwis
Pytania i odpowiedzi
 

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja ważna jest na terytorium Polski
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji wynosi dwanaście miesięcy od daty zakupu
3. Do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych upoważniony jest wyłącznie Producent Babysense Hisense Ltd. Izrael
4. W wypadku wadliwego urządzenia nabywca wynajmujący w ramach gwarancji otrzymuje nowe urządzenie - natychmiast po dostarczeniu urządzenia wadliwego
5. Gwarancja nie obejmuje przypadków:
- Niekompletnie wypełniona karta gwarancyjna
- Niezgodność numeru urządzenia z kartą gwarancyjną
- Uszkodzeń mechanicznych
6. Urządzenie przekazane do serwisu powinno być zapakowane w fabryczne opakowanie. Gwarant nie odpowiada za usterki powstałe w czasie transportu spowodowane niewłaściwym opakowaniem

SERWIS:
W całym okresie użytkowania zapewniamy całodobowy serwis pod numerem telefonu 0602-37-27-29 oraz w siedzibie firmy: Wrocław ul. Bardzka 30 pok. 209 w godz. 8.30 - 15.00 tel. 071/336-05-22.

Uwaga !
Należy zabezpieczyć kable łączące analizator z czujnikami. Proponujemy: złączyć oba kable dołączonym do urządzenia ściągiem, a następnie owinąć luźną wiązkę kabli wokół pręta bocznej ścianki łóżeczka.

BG BHU Wrocław ul.Bardzka 30, tel. (+48)71/336-05-22, kom. 0602-37-27-29, e-mail: biuro@babysense.pl
BabyAir - inhalator dla dzieci

Najefektywniejszy system inhalacji bez maseczki, w czasie snu, w zabawie...

dowiedz się więcej »